Detalii Festival "Traista Bucovineană", 17 mai 2015, Cernăuţi, Ucraina

Festivalul este organizat de către Asociaţia Publică Municipală „Centrul de Business” (Cernăuţi) în colaborare cu Asociaţia de Dezvoltare Economică şi Regională – ADER (Suceava, România), Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană «ROMONTANA» (Vatra Dornei, România) şi Asociaţia Internaţională a Business-ului Mic si Mijlociu „Small Euro Business” (Bălţi, Republica Moldova), şi se adresează meșterilor populari, sectorului de afaceri din turism, agroturism și agricultură ecologică, precum și reprezentanților comunităţilor locale.
Vă aşteptăm!

Proiectul de cooperare transfrontalieră „ECO-CARPAȚI - Dezvoltarea de Eco-Business în Carpaţii de frontieră ca o şansă mai bună pentru competitivitate economică”, cod MIS ETC 1603 a primit finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Graniţe comune. Soluţii comune
www.ro-ua-md.net