POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă

Titlu proiect: POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Componenta 1 - CP2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Operațiunea - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

Citeste mai mult...

Curs Managementul Destinației Turistice

Asociația de Dezvoltare Economică și Regională (ADER) vă invită să participați la cursul Managementul destinației turistice, organizat în cadrul proiectului „POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Citeste mai mult...

ADER angajează Expert planificare

Asociația de Dezvoltare Economică și Regională - ADER angajează Expert planificare în cadrul proiectului ”POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă” finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă implementat în parteneriat de către:
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov - ADDJB - beneficiar
Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov - APDT Brașov - partener
Asociația de Dezvoltare Economică și Regională - ADER – partener

Citeste mai mult...